Enerji Politikamız

Enerji verimliliği, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.    

Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salınımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir.    

Biz SİMFER ailesi olarak;  
Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı,      

Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve diğer gerekliliklere uyacağımızı,      


Satın alma ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğini ön planda tutacağımızı,  Ulusal standart şartlarına uygun olarak firmamızın etkinliğini ve performansınıartıracağımızı,    

Personellerimizin Enerji Verimliliği konusundaki farkındalığını artırmak için gerekli çalışmaları yapacağımızı,      

Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek enerji verimli ürünler ve hizmetler satın alarak , enerjinin verimli kullanılması ile sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağımızı,    

Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile her yıl enerji performansımızı artırmaya çalışacağımızı, taahhüt ederiz.